Miniera

MATERIALE TË NDRYSHME

Kompresorë miniere, sonda gjeologjie, ventilatorë, arganella të llojeve të ndryshme, skrepera, dampera, martela, gjeneratorë, pompa uji, kompresorë, tavolina pasurimi mineralesh, copëtuesa dhe sita minerali, motorrë elektrikë, etj, për shumë subjekte minerare nga veriu deri në jug të Shqipërise.

FURNIZIM PËR MAKINERI DHE PAJISJE

tregton me shumicë lloje të ndryshme pjesë konsumi dhe materialesh, si veshje mulliri, sfera celiku për mullinj, nofulla copëtuesi, shina miniere, tuba dhe rakorderi të të gjitha llojeve (gizë, celiku me saldim e pa saldim, të galvanizuara, inoksi), bulloneri, valvola dhe saracineska të të gjitha llojeve, prokate dhe llamarinë celiku e shumë materiale të tjera.